Skip to content

NAROČANJE

NAROČANJE

Sprejeta naročila v trgovini  se obravnavajo kot nepreklicna in bodo izvedena. Potrošnik lahko po oddaji elektronskega naročila v 6 urah odstopi na podlagi obvestila o odstopu na elektronski naslov info@a-pro.si

Odstop od naročila

Pošljete mail na info@a-pro.si ali nas pokličete na telefonsko številko: +386 (70) 528 506

Zavrnitev naročila

Trgovina  lahko naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki s katerimi razpolaga ne more izvesti, zavrne ter kupca obvesti o vzrokih zavrnitve na njegov elektronski naslov.

Obdelava naročila

Trgovina A-pro.si bo z aktivnostmi potrebnimi za izvedbo sprejetih naročil pričela takoj po prejemu naročila. Pri izbiri opcije plačila “na naš transakcijski račun”, bodo aktivnosti za izvedbo naročila stekle po prilivu finančnih sredstev – vplačila kupnine.

Hranjenje naročila

Oddano elektronsko naročilo oz. sklenjena pogodba o nakupu je sestavljena in napisana v slovenskem jeziku ter se hrani na sedežu podjetja. Na zahtevo potrošnika, le-ta kopijo naročila prejme na elektronski naslov oz. na fizični naslov, ki je naveden v naročilu. Zahteva se lahko poda na naš elektronski naslov info@a-pro.si, ali pisno, na sedež podjetja.

Naslov za pritožbe, reklamacije:

Potrošnik svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave, poda pisno in jih pošlje na naslov A-pro Mateja Planinšek s.p., Parižlje 48, 3314 Braslovče ali preko elektronske pošte: info@a-pro.si / +386 (70) 528 506

Kupec s svojim naročilom potrjuje, da sprejema naše prodajne pogoje! V primeru, da ne moremo zagotoviti dobave blaga lahko odstopimo od naročila. Kupca o tem obvestimo na elektronski naslov oziroma po telefonu.

a pro logo